Scholing

Georganiseerd door: 
op aanvraag: Ervaren trainers, werkzaam bij de Bibliotheek
Wat: 
lokale cursus van 2 dagdelen van 3 uur.
Voor wie: 
Pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de buitenschoolse opvang en meer met (voor)lezen en kinderboeken willen doen.
Verder lezen
Wat: 
Docentengids en docentenmaterialen ter versterking van de vereiste beroepscompetenties van studenten PW en OA voorlezen en leesbevordering.
Voor wie: 
Mbo docenten Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA)
Verder lezen
Georganiseerd door: 
Stichting Lezen en KB i.h.k.v. het programma BoekStart
Wat: 
landelijke cursus van 1 dag
Voor wie: 
HBO/HBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek of pso met trainingservaring.
Verder lezen
Georganiseerd door: 
pso’s en basisbibliotheken
Wat: 
lokale of regionale cursus van 2 dagdelen van 3 uur.
Voor wie: 
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzaal of voorschool, die werken met kinderen van 0-4 jaar.
Verder lezen
Georganiseerd door: 
Stichting Lezen i.h.k.v. het programma BoekStart
Wat: 
landelijke cursus van 3 dagdelen met jaarlijks 1 nascholingsdag
Voor wie: 
HBO/HBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek of pso met trainingservaring.
Verder lezen
Georganiseerd door: 
pso’s en basisbibliotheken
Wat: 
lokale of regionale cursus van 3 dagdelen van 3 uur en een terugkombijeenkomst
Voor wie: 
pedagogisch medewerkers die affiniteit hebben met voorlezen en hierbij een centrale rol willen vervullen binnen de eigen instelling.
Verder lezen