Cursus interactief voorlezen in de kinderopvang 0-4 jarigen

Voor wie: 
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzaal of voorschool, die werken met kinderen van 0-4 jaar.
Wat: 
lokale of regionale cursus van 2 dagdelen van 3 uur.
Georganiseerd door: 
pso’s en basisbibliotheken

Algemeen

Voorlezen is een gezamenlijke activiteit van de voorlezer en het jonge kind. Dat geldt voor gewoon voorlezen, waarbij je tijdens het lezen op de reacties van de luisterende kinderen let. Maar het geldt eens te meer voor interactief voorlezen. Hierbij ga je met het kind in gesprek over het verhaal. Met deze training interactief voorlezen worden de competenties van de pedagogisch medewerkers ontwikkeld en versterkt.

De pedagogisch medewerkers:

 • krijgen inzicht in hoe de leesontwikkeling verloopt bij 0-4 jarigen
 • leren alert te zijn op de initiatieven die kinderen nemen in de omgang met boekjes en weten hoe ze daar adequaat op kunnen reageren
 • leren hoe ze het voorlezen tot een rijke en plezierige activiteit kunnen maken
 • kunnen het voorlezen goed organiseren.

Praktische informatie

De cursus wordt georganiseerd door basisbibliotheken en Provinciale Serviceorganisaties in het kader van het programma BoekStart in de kinderopvang. Er zijn geen vaste cursusdata. De cursus vindt plaats bij voldoende inschrijving.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een reader en power points.

Aanmelding

De provinciale BoekStartcoördinatoren kunnen je in contact brengen met gecertificeerde trainers.

Initiatiefnemers

De training interactief voorlezen is ontwikkeld door Elly van der Linden, Bureau Leesbevordering & Taalstimulering 0-7 jr, in opdracht van Stichting Lezen en Sector instituut Openbare Bibliotheken. De training maakt onderdeel uit van het programma BoekStart in de kinderopvang van Kunst van Lezen (een initiatief van het ministerie van OCW).

Inhoud cursus

De training bestaat uit twee bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1 (0-2 jaar)

 • Kennismaking en warming-up
 • Filmfragmenten 0-2 jaar: interactief voorlezen met baby en dreumes
 • Interactief voorlezen van babyboekjes en dreumesboekjes
 • Het organiseren van interactief voorlezen met baby en dreumes

Bijeenkomst 2 (2-4 jaar)

 • Openingsverhalen
 • Filmfragmenten 2-4 jaar: interactief voorlezen met peuters
 • Interactief voorlezen van peuterboeken
 • Het organiseren van interactief voorlezen met peuters

De deelnemers ontvangen na afloop van de training een BoekStartcertificaat.