Opleiding tot voorleescoördinator

Voor wie: 
pedagogisch medewerkers die affiniteit hebben met voorlezen en hierbij een centrale rol willen vervullen binnen de eigen instelling.
Wat: 
lokale of regionale cursus van 3 dagdelen van 3 uur en een terugkombijeenkomst
Georganiseerd door: 
pso’s en basisbibliotheken

Algemeen

De kinderopvang heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling van de literaire competentie en leesmotivatie bij kinderen van nul tot vier jaar. Aandacht voor boeken, lezen en voorlezen in de kinderopvang is dan ook van grote betekenis. Een voorleescoördinator zorgt er voor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de instelling. De voorleescoördinator draagt met steun van het team en de manager zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de leesomgeving, ouderbetrokkenheid, deelname aan leesactiviteiten en -projecten en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers. Een voorleescoördinator legt in samenspraak met de leidinggevende het voorleesbeleid vast in een voorleesplan.

Praktische informatie

De cursus wordt georganiseerd door basisbibliotheken en Provinciale Serviceorganisaties in verschillende regio’s. Er zijn geen vaste cursusdata. De cursus vindt plaats bij voldoende inschrijving. Huiswerkopdrachten maken onderdeel uit van de cursus. De adviesprijs voor de cursus (incl. cursusmateriaal) bedraagt 200 €.  De cursus sluit af met een certificaat. Elke regio organiseert een of meer keer per jaar een terugkombijeenkomst, zogenaamde ‘netwerkbijeenkomsten’.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:

 • Reader (verkrijgbaar bij aanvang cursus)
 • Het boek ‘Voorlezen gaat zo’ van uitgeverij SWP met achtergrondinformatie over leesbevordering in de kinderopvang

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de eigen Bibliotheek of de Provinciale Serviceorganisaties . Zij kunnen je vertellen wanneer en waar de eerstvolgende cursus gepland is.

De training voorleescoördinator is in opdracht van Stichting Lezen ontwikkeld door ABC Onderwijsadviseurs. De training maakt onderdeel uit van het programma BoekStart in de kinderopvang van Kunst van Lezen (een initiatief van het ministerie van OCW).

2.   Inhoud cursus

Bijeenkomst 1:

 • Profiel voorleescoördinator
 • Ontwikkelingsgebieden Riksen-Walraven
 • Soorten boeken
 • Voorlezen aan jonge kinderen

Bijeenkomst 2:

 • De leesomgeving
 • Interactief voorlezen
 • Digitale prentenboeken
 • Introductie voorleesplan

Bijeenkomst 3:

 • Voorleesplan
 • Ouderbetrokkenheid
 • Sociale kaart leesbevorderende activiteiten