Voorleesplan maken?

De website leesplan.nl wordt afgebouwd.
Vanaf 1 oktober 2023 is het niet meer mogelijk een online (voor)leesplan te schrijven, je (voor)leesplan in te zien, te bewerken en op te slaan.
Heb je een account op leesplan.nl en een online (voor)leesplan geschreven? Log dan nu in op je account en sla je (voor)leesplan op als Word bestand.

Op deze site kun je je eigen voorleesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen.

Het is belangrijk dat je tussentijds het voorleesplan opslaat zodat wijzigingen niet verloren gaan. 

Voor wie?

Alle kinderopvanginstellingen (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) en voorscholen die structureel aan leesbevordering willen werken.

Wat is een voorleesplan?

Een voorleesplan geeft houvast bij de inrichting van leesbevordering binnen de kinderopvang. In een voorleesplan legt een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool vast op welke wijze aan leesbevordering wordt gewerkt. Onderwerpen als boekencollectie, taken van de voorleescoördinator, wekelijkse (voor)leesactiviteiten en deelname aan landelijke projecten, zoals De Nationale Voorleesdagen, worden hierin vermeld. Na het invullen is er per kinderopvangorganisatie of locatie een digitaal jaaroverzicht beschikbaar. Bekijk hier een voorbeeld voorleesplan.

Aansluiten bij bestaande plannen?

Een voorleesplan is een specifieke uitwerking van het pedagogische beleidsplan op het gebied van leesbevordering. Met voorlezen werk je tegelijkertijd aan de basisdoelen van de kinderopvang.

Wie stelt het voorleesplan op?

Een taal- of voorleescoördinator, pedagogisch beleidsmedewerker of manager vult het voorleesplan in. Kinderopvanginstellingen die deelnemen aan BoekStart doen dit samen met de Bibliotheek. De voorleescoördinator doet een voorstel voor de invulling van het voorleesplan. Uiteraard in nauw overleg met de leidinggevende van de instelling.

Wat vul je in?

Je vult in wat je belangrijk vindt. Het voorleesplan is niet bedoeld als keurslijf maar als een werkdocument dat ieder jaar bijgesteld wordt. Het voorleesplan is geen vragenformulier dat je zo snel mogelijk moet invullen maar een hulpmiddel om na te denken wat je belangrijk vindt voor je kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool. Houd steeds in je achterhoofd: wat willen we echt bereiken?

Wat doe je met het voorleesplan?

Het voorleesplan wordt in het team besproken om te zorgen voor consensus en enthousiasme over de inhoud. De collega’s moeten immers samen met je werken aan de voorleesactiviteiten! Je kunt vervolgens afspraken maken over de uitvoering. De directie/het management van de instelling zal goedkeuring moeten geven; de uitvoering vraagt immers tijd en geld. Het plan moet passen binnen het pedagogisch beleidsplan van de instelling.

Je kunt je voorleesplan opslaan en naar behoefte weer oproepen en wijzigen. Je kunt het plan ook mailen naar collega’s of als PDF of WORD-bestand bewaren. Het is handig om het jaarplan en de ‘te-doen-lijst’ geregeld te raadplegen om te bekijken wat er gepland is. Tip: neem in de ‘te-doen-lijst’ ook evaluatie en aanpassing van het voorleesplan op aan het einde van het (school)jaar zodat je instelling voor het nieuwe (school)jaar weer een actueel voorleesplan heeft.

Je voorleesplan is alleen in te zien en te wijzigen door degenen die over je inlogcode beschikken.

Hoe evalueer je het voorleesplan?

Er is een apart evaluatie-instrument ontwikkeld voor de kinderopvang om bijvoorbeeld na een jaar te zien of de inspanningen ook leiden tot het gewenste resultaat. Het geeft je inzicht in de stand van zaken op een aantal onderdelen: de omgeving (rijke stimulerende leesomgeving), het eigen handelen en de ontwikkeling van het kind (verhaalbegrip, woordenschat).

Bij het onderdeel evaluatie van het jaarplan lees je hier meer over.