Opleiding tot trainer voorleescoördinator

Voor wie: 
HBO/HBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek of pso met trainingservaring.
Wat: 
landelijke cursus van 3 dagdelen met jaarlijks 1 nascholingsdag
Georganiseerd door: 
Stichting Lezen i.h.k.v. het programma BoekStart

Algemeen

De training richt zich op hbo-geschoolde Bibliotheekmedewerkers die voldoende trainingservaring hebben en bij voorkeur bekend zijn met BoekStart voor baby's en BoekStart in de kinderopvang. De bibliotheekmedewerkers zijn na het volgen van de training in staat om pedagogisch medewerkers van kinderopvanginstellingen en voorscholen op te leiden tot voorleescoördinatoren.

Praktische informatie

De training wordt verzorgd door ABC Onderwijsadviseurs. De training wordt gegeven zolang er nog opleiders nodig zijn. Aanmelden voor de training kan bij Stichting Lezen: info@lezen.nl.

Cursusmateriaal

De cursisten ontvangen een handleiding (verkrijgbaar bij aanvang cursus). De cursus sluit af met een certificaat. De trainers kunnen via het kennisplatform bieb to bieb met elkaar in contact blijven om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Initiatiefnemers

De training voorleescoördinator is in opdracht van Stichting Lezen ontwikkeld door ABC Onderwijsadviseurs. De training maakt onderdeel uit van het programma BoekStart in de kinderopvang van Kunst van Lezen (een initiatief van het ministerie van OCW).