Opleiding tot trainer interactief voorlezen in de kinderopvang 0-4 jarigen

Voor wie: 
HBO/HBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek of pso met trainingservaring.
Wat: 
landelijke cursus van 1 dag
Georganiseerd door: 
Stichting Lezen en KB i.h.k.v. het programma BoekStart

Algemeen

De training richt zich op hbo-geschoolde Bibliotheekmedewerkers die voldoende trainingservaring hebben en bekend zijn met BoekStart voor baby's en BoekStart in de kinderopvang. De bibliotheekmedewerkers zijn na het volgen van de training in staat om aan pedagogisch medewerkers van kinderopvanginstellingen en voorscholen de training interactief voorlezen te verzorgen.

Praktische informatie

De training wordt verzorgd door Elly van der Linden van Bureau Leesbevordering & taalstimulering 0-7 jr. De training wordt gegeven zolang er nog opleiders nodig zijn. Aanmelden voor de training kan bij Stichting Lezen: info@lezen.nl.

Cursusmateriaal

De cursisten ontvangen een handleiding (verkrijgbaar bij aanvang cursus). De cursus sluit af met een certificaat.

Initiatiefnemers

De training interactief voorlezen in de kinderopvang is in opdracht van Stichting Lezen ontwikkeld door Elly van der Linden van Bureau Leesbevordering & taalstimulering 0-7 jr. De training maakt onderdeel uit van het programma BoekStart in de kinderopvang van Kunst van Lezen (een initiatief van het ministerie van OCW).