Scholing

Georganiseerd door: 
pso’s en basisbibliotheken
Wat: 
regionale cursus van 4 dagdelen van 3 uur. De cursus is met 40 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl
Voor wie: 
leerkrachten die affiniteit hebben met lezen en het team willen ondersteunen in een structurele aanpak voor leesbevordering.
Georganiseerd door: 
De Schoolschrijver / Mariet Lems / POI’s
Wat: 
regionale cursus van 4 dagdelen van 2,5 uur
Voor wie: 
koppels van leescoördinatoren en leesconsulenten
Georganiseerd door: 
op aanvraag: Ervaren trainers, werkzaam bij de Bibliotheek
Wat: 
lokale cursus van 2 dagdelen van 3 uur.
Voor wie: 
Pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de buitenschoolse opvang en meer met (voor)lezen en kinderboeken willen doen.
Georganiseerd door: 
Kunst van Lezen/ de Bibliotheek op school
Wat: 
landelijke cursus van 9 dagen van 7 uur (inclusief start en slotbijeenkomst van halve dag)
Voor wie: 
HBO/HBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek of pso met trainingservaring.
Georganiseerd door: 
Stichting Lezen
Wat: 
landelijke cursus van 2 dagen met jaarlijks 2 nascholingsdagen
Voor wie: 
HBO/HBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek of pso met trainingservaring. LET OP: de website www.cursusopenboek.nl is niet langer actief. Neem als trainer contact op met Stichting Lezen: tdeboer@lezen.nl
Georganiseerd door: 
pabo’s
Wat: 
een minor ter grootte van 6 EC’s (168 SBU)
Voor wie: 
pabo-docenten Nederlands die hun studenten willen opleiden tot leescoördinator; studenten van pabo 3 of 4 met belangstelling voor jeugdliteratuur die in het basisonderwijs de taak van leescoördinator willen uitvoeren.
Georganiseerd door: 
Kunst van Lezen/de Bibliotheek op school
Wat: 
landelijke cursus van 6 dagen van 7 uur (inclusief start en slotbijeenkomst van een halve dag)
Voor wie: 
MBO/MBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek die de verbindende factor zijn tussen de bibliotheek enerzijds en de basisscholen anderzijds en een taak hebben op uitvoerend niveau. De training is alleen beschikbaar voor bibliotheekmedewerkers die de Bibliotheek op school in hun beleid hebben opgenomen.
Wat: 
Mbo docenten Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA)
Voor wie: 
Mbo docenten Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA)