Onderwijsspecialist, nascholing

Voor wie: 
HBO/HBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek of pso met trainingservaring.
Wat: 
landelijke cursus van 9 dagen van 7 uur (inclusief start en slotbijeenkomst van halve dag)
Georganiseerd door: 
Kunst van Lezen/ de Bibliotheek op school

1. Algemeen

Je bent werkzaam als HBO’er/onderwijsspecialist in de Bibliotheek op school. Je bent de verbindende factor tussen de bibliotheek enerzijds en de basisscholen anderzijds. Je hebt te maken met het MT van de bibliotheek en met de MBO‘ers/HBO’ers die als leesconsulent het uitvoerende werk in de scholen doen. Je werkt ook veel samen met het MT, de leescoördinatoren en het team van de school. Je bent goed op de hoogte van jeugdliteratuur en hebt veel kennis en ervaring met leesbevordering binnen en buiten de bibliotheek. Je kent de weg in onderwijsnetwerken of wilt die leren kennen.

Praktische informatie

De nascholing wordt georganiseerd door Kunst van Lezen op landelijk niveau. De cursusdata zijn te vinden op de website van de Bibliotheek op school. Gemiddeld wordt de cursus twee keer per jaar aangeboden. Huiswerkopdrachten maken onderdeel uit van de cursus. De (gesubsidieerde)prijs voor de cursus bedraagt 500 €.  De cursus sluit af met een certificaat.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:
- Cursusmap (wordt verspreid gedurende de modules in een besloten de digitale leergroep op BiebtoBieb.)

Aanmelding

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.debibliotheekopschool.nl. De opleiding is alleen beschikbaar voor bibliotheekmedewerkers.

Initiatiefnemers

Ontwikkeld met steun Kunst van Lezen (een initiatief van het ministerie van OCW) en uitgevoerd door Avans+ Hogeschool.

2.   Korte inhoud per module

De training bestaat uit vier modules, de contacttijd is twee dagen per module dus in totaal acht dagen. Elke module bevat  een algemene leerlijn, waarin wordt ingegaan op zaken die voor iedereen belangrijk zijn en een persoonlijke leerlijn die  meer op je eigen leervragen wordt toegespitst. De training wordt voorafgegaan door een kick-off. Hierin wordt meer  informatie gegeven over de inhoud en aanpak van de training en wordt aandacht besteed aan het expliciteren van je  persoonlijke leerwensen. De afsluiting van het traject vindt plaats in de vorm van een persoonlijk eindgesprek en een  gezamenlijke slotbijeenkomst. De twee dagen per module worden in afwisseling aangeboden, dus dag bijvoorbeeld:  dag 1:projectmatig werken, dag 2: onderwijslandschap, dag 3: communicatieve vaardigheden, dag 4: onderwijslandschap  etc. Elke module wordt verzorgd door een andere trainer, specialist op het onderwerp van de module.

Module 1:  Onderwijslandschap

In deze module neem je kennis van actuele ontwikkelingen binnen het taal- en leesonderwijs op basisscholen en leer je de rol van je bibliotheek daarin te duiden.

Module 2:  Projectmatig werken

In deze module leer je de belangrijkste uitgangspunten van het projectmatig aanpakken van activiteiten en leer je ze toe te passen in je eigen praktijk. Je leert heldere doelstellingen en resultaten te formuleren, een projectplan op te stellen en dit planmatig uit te voeren en te beheersen. Het projectmatig werken is ook de verbindende factor tussen verschillende onderwerpen tijdens de training. Aan het begin van de training kies je een deelproject binnen de Bibliotheek op school waaraan je wilt werken. De inzichten die je opdoet worden telkens vertaald naar de situatie binnen dit project. De resultaten hiervan houd je bij in een persoonlijk logboek. Je persoonlijke leervragen, de inzichten die je opdoet tijdens de training, de invulling van jouw project en jouw persoonlijke logboek vormen de basis voor jouw eindgesprek.

Module 3:  Communicatieve vaardigheden

In deze module leer je als onderwijsspecialist jezelf als doelgerichte en effectieve gesprekspartner te presenteren voor directies en medewerkers van scholen. Je leert de kneepjes van een goed gesprek voeren en effectief om te gaan met de emoties die daarbij kunnen spelen, zoals weerstand en kritiek.

Module 4:  Ondernemerschap en sales

In deze module leer je de essentie van klantgericht opereren en dit effectief toe te passen in jouw relatie met scholen. Je leert het beleid van de Bibliotheek op school op een goede manier te presenteren. Je leert ook op een effectieve manier de nieuwsgierigheid te wekken bij de klant (de school) en een professionele relatie te ontwikkelen op basis van gelijkwaardigheid en samenwerking.