Leesplan maken?

De website leesplan.nl wordt afgebouwd.
Vanaf 1 oktober 2023 is het niet meer mogelijk een online (voor)leesplan te schrijven, je (voor)leesplan in te zien, te bewerken en op te slaan.
Heb je een account op leesplan.nl en een online (voor)leesplan geschreven? Log dan nu in op je account en sla je (voor)leesplan op als Word bestand.

Op deze site kun je je eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen. Scholen die meedoen aan de aanpak 'de Bibliotheek op school' kiezen bij het inloggen voor deze optie. Let op: het leesplan wordt niet automatisch opgeslagen. Kies OPSLAAN om het te bewaren.

Voor wie?

Het leesplan is voor basisscholen die structureel en planmatig willen werken aan leesbevordering, al dan niet in het kader van de Bibliotheek op school.   

Wat is een schoolleesplan?

Een schoolleesplan, kortweg leesplan, geeft houvast bij de inrichting van leesbevordering binnen de school. In een leesplan legt een school vast wat de stand van zaken is en op welke wijze er in de verschillende groepen in het komend schooljaar aan leesbevordering wordt gewerkt. Bekijk hier een voorbeeldleesplan.

Aansluiten bij bestaande plannen

Een leesplan is een aanvulling op of een onderdeel van het taal- of beleidsplan (schoolplan/schoolwerkplan) van een basisschool.Vooralsnog is het mediaplan van de Bibliotheek op school niet gekoppeld aan het leesplan.

Wie stelt het leesplan op?

De leescoördinator stelt het leesplan op. Binnen de Bibliotheek op school werkt de leescoördinator samen met de leesconsulent aan het plan. De taalcoördinator en intern begeleider worden zoveel mogelijk bij het opstellen betrokken. Het leesplan wordt uiteraard in het team besproken en vastgesteld. 

Wat vul je in?

Je vult in wat je belangrijk vindt; vragen die je niet belangrijk vindt, kun je overslaan. Het leesplan is niet bedoeld als keurslijf maar als een werkdocument dat ieder jaar bijgesteld wordt. Het leesplan is geen vragenformulier dat je zo snel mogelijk moet invullen maar een hulpmiddel om na te denken wat je belangrijk vindt voor je school. Houd steeds in je achterhoofd: wat willen we echt bereiken?

Wat doe je met het leesplan?

Ook heb je informatie van je collega’s nodig, bijvoorbeeld wat er in de verschillende groepen al aan leesactiviteiten gebeurt. Als de eerste versie klaar is, bespreek je het leesplan met de directie/IB. Het gaat immers ook om inzet van menskracht en geld. Na goedkeuring kun je het presenteren in het team om te zorgen voor consensus en enthousiasme over de inhoud. Je kunt vervolgens afspraken maken over de uitvoering. Het leesplan voor de Bibliotheek op school is gebaseerd op afspraken die met de school, bibliotheek en gemeenten gemaakt zijn over het project.

Je kunt je leesplan opslaan en naar behoefte weer oproepen en wijzigen. Je kunt het plan ook mailen naar collega’s of als PDF of WORD-bestand bewaren. Het is handig om het jaarplan en de ‘te-doen-lijst’ geregeld te raadplegen om te bekijken wat er gepland is. Tip: neem in de ‘te-doen-lijst’ ook evaluatie en aanpassing van het leesplan op aan het einde van het schooljaar zodat je school voor het nieuwe schooljaar weer een actueel leesplan heeft. 

Je  leesplan is alleen in te zien en te wijzigen door degenen die over je inlogcode beschikken.