Leesconsulent, nascholing

Voor wie: 
MBO/MBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek die de verbindende factor zijn tussen de bibliotheek enerzijds en de basisscholen anderzijds en een taak hebben op uitvoerend niveau. De training is alleen beschikbaar voor bibliotheekmedewerkers die de Bibliotheek op school in hun beleid hebben opgenomen.
Wat: 
landelijke cursus van 6 dagen van 7 uur (inclusief start en slotbijeenkomst van een halve dag)
Georganiseerd door: 
Kunst van Lezen/de Bibliotheek op school

Algemeen

Je bent werkzaam als MBO leesconsulent in de Bibliotheek op school. Je bent de uitvoerende persoon vanuit de bibliotheek binnen de basisscholen. Je werkt veel samen met de leescoördinatoren en het team van de school. Je bent goed op de hoogte van jeugdliteratuur en hebt veel kennis en ervaring met leesbevorderingslessen binnen en buiten de bibliotheek. Je verricht werkzaamheden ten behoeve van de bibliotheek in de school en geeft ook leesbevorderingslessen in de klas.

Praktische informatie

De nascholing wordt georganiseerd door Kunst van Lezen op landelijk niveau. De cursusdata zijn te vinden op de website van de Bibliotheek op school. Gemiddeld wordt de cursus vier keer per jaar aangeboden. Huiswerkopdrachten en beroepsprestaties maken onderdeel uit van de cursus. De (gesubsidieerde)prijs voor de cursus bedraagt gem. 400,- €. Wijzigingen zijn mogelijk.

De cursus sluit af met een certificaat.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit: cursusmap (wordt verspreid gedurende de lesdagen in een besloten de digitale leergroep op BiebtoBieb.)

Aanmelding

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.debibliotheekopschool.nl. De opleiding is alleen beschikbaar voor bibliotheekmedewerkers die werkzaam zijn binnen de bibliotheek op school.

Initiatiefnemers

Ontwikkeld met steun Kunst van Lezen (een initiatief van het ministerie van OCW) en uitgevoerd door ROC Midden Nederland.

Korte inhoud per module

De training bestaat uit 5  lesdagen, waarbij de volgende thema’s aan bod komen:

 1. Leesconsulent en de school
 2. Leesconsulent en de materialen
 3. Leesconsulent en leerlingen
 4. Leesconsulent en de werkzaamheden

De training start met een kick off (dagdeel) waarbij ook de mentor aanwezig is, die de cursist begeleidt. De deelnemer stelt gedurende de opleiding een portfolio samen van verschillende voorbereidingsopdrachten en  beroepsprestaties, die door de mentor in de bibliotheek worden beoordeeld.

De training wordt verzorgd door een trainer voor alle onderdelen met uitzondering van de middag van les 1, over samenwerken. Naast de lessen is de cursist actief op een stageschool om opdrachten uit te voeren, die weer aan bod komen in de les. De afsluiting van het cursus vindt plaats in de vorm van een gezamenlijke slotbijeenkomst (dagdeel). 

Introductiebijeenkomst

 • Visie op educatieve taak van de bibliotheek
 • Presentatie project Bibliotheek op school
 • Uw bibliotheek en uw rol in de bibliotheek op school
 • Informatie over de inhoud van de opleiding

Lesdag 1

Ochtend

 • Leesontwikkeling van kinderen, toegespitst op het basisonderwijs
 • Kennis van de gebruikte (lees)methodes

Middag

 • Van samen werken naar samenwerken
 • Projectmatig werken – samenwerken met de leescoördinator, samenwerking met ouders

Lesdag 2

 • Aanpak Chambers
 • Leesbevordering
 • Ontwikkeling taal <->  boeken

Lesdag 3

 • Werkvormen leesbevordering (inclusief oefenen met de aanpak Chambers en interactief voorlezen)

Lesdag 4

 • Onderwijsontwikkelingen
 • Genres & Trends jeugdliteratuur
 • Leesproblemen / MLP

Lesdag 5

 • Geschiedenis van de Jeugdliteratuur
 • Beoordelen jeugdboeken
 • Digitale boekenaanbod

Afronding rond 4 thema’s (incl. leesplannen)

 • Leesconsulent en de school
 • Leesconsulent en de materialen
 • Leesconsulent en leerlingen
 • Leesconsulent en de werkzaamheden

Resultaat

Na afloop beschikt je over de competenties (kennis en vaardigheden), die passen bij het functieprofiel van de leesconsulent.

 • Je kunt actieve ondersteuning bieden aan de leerkrachten in de basisschool;
 • Je kunt projecten ter ondersteuning van de doorgaande lijn leesbevordering uitvoeren;
 • Je kunt op ontspannen wijze doelgerichte presentaties didactisch en boeiend verzorgen;
 • Je weet activiteiten rondom leesbevordering/informatievaardigheden te initiëren en te ondersteunen;
 • Je hebt actuele kennis van de collectie en leesbevorderingsprojecten en weet hierdoor inhoudelijk optimaal in te spelen op thema’s en ontwikkelingen binnen de school;
 • Je hebt oog voor actuele thema’s voor de school en kunt aansluiten met activiteiten die het lezen en de informatievaardigheden bevorderen zoals De Nationale Voorleesdagen, De Kinderboekenweek e.d.
 • Je bent in staat om vrijwilligers, ouders en leerlingen conform de gemaakte afspraken met de school en specialist onderwijs te instrueren en begeleiden;
 • Je kunt opvallende zaken, wensen over trends in de vragen van leerlingen, schoolteam, ouders en vrijwilliger signaleren.
 • Je weet te functioneren als schakel tussen de school, de leescoördinator en specialist onderwijs door te informeren en rapporteren over ontwikkelingen en activiteiten binnen de Bibliotheek op school. 
 • Je bent in staat om jezelf klantgericht op te stellen, je hebt hierbij oog voor de wensen van de klant (de school) en weet hiervoor een passende oplossing te bedenken, waarbij er een win-win situatie ontstaat voor bibliotheek en school;