Open Boek Pabo, cursus leesbevordering voor pabo-studenten

Voor wie: 
pabo-docenten Nederlands die hun studenten willen opleiden tot leescoördinator; studenten van pabo 3 of 4 met belangstelling voor jeugdliteratuur die in het basisonderwijs de taak van leescoördinator willen uitvoeren.
Wat: 
een minor ter grootte van 6 EC’s (168 SBU)
Georganiseerd door: 
pabo’s

Algemeen 

‘Open Boek’ op de pabo gaat uit van de acht succesfactoren voor leesbevordering, zoals die geformuleerd zijn in ‘Samen werken aan een sterke leescultuur’, het beleidsplan van Stichting Lezen. Deze succesfactoren zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkexpertise en geven inzicht in hoe kinderen uitgroeien tot lezers. Centraal staan een stimulerende leesomgeving, effectieve en stimulerende werkvormen en een aanpak op maat. Binnen de leesomgeving zijn de bepalende factoren het boekenaanbod, de ondersteunende en stimulerende rol van professionele leesbevorderaars, de ouders en vrienden en een rustige plek om te lezen. De meest succesvolle werkvormen binnen leesbevordering zijn voorlezen, vrij lezen en gesprekken voeren over boeken. Bovenal is een gedifferentieerde aanpak van belang: voor iedere lezer een boek dat tegemoet komt aan zijn of haar interesse. 

Opzet 

De minor ‘Open Boek’ is overzichtelijk opgezet en bestaat uit drie lijnen: 

  • de bijeenkomstenlijn, de colleges op de pabo (elke bijeenkomst duurt in principe 3 uur, de voorbereidingstijd wordt geschat op 2 uur per bijeenkomst); 
  • de praktijklijn (de voorbereiding en uitvoering van opdrachten op de stageschool: 4 uur per week); 
  • de onderzoekslijn (het opzetten en uitvoeren van je onderzoek en het verwerken van de verkregen gegevens: 10 uur per week). 

Voor de nadere invulling van het programma, zie het schematisch overzicht in het cursusmateriaal. 

Cursusmateriaal

Open Boek Pabo bestaat uit een docentendeel en een studentendeel. Het materiaal is na registratie bij Stichting Lezen gratis te downloaden via de link die Stichting Lezen daartoe verschaft Inloggegevens worden uitsluitend verstrekt aan pabo-docenten Nederlands en medewerkers van de openbare bibliotheek die samenwerken met een pabo. Alle pabo’s hebben het materiaal ook op papier ontvangen (twee setjes, oktober 2013).

Naast het cursusmateriaal maakt Open Boek Pabo gebruik van de volgende verplichte literatuur:

  • Verborgen talenten. Jeugdliteratuur op school (Bussum 2012); 
  • Open Boek. Handboek leesbevordering (Eindhoven 2011); 
  • enkele artikelen en brochures op internet. 

Daarnaast wordt verwezen naar aanbevolen primaire werken en secondaire literatuur.

Aanmelding

Pabo’s die willen deelnemen kunnen mailen naar: pvanduijvenboden@lezen.nl

Wie geeft de cursus?

Open Boek Pabo wordt verzorgd door docenten Nederlands van de pabo.