Scholing

Trainingsprogramma Lezen voor de lijst in de praktijk

Georganiseerd door: Rijksuniversiteit Groningen

Wat: training voor docenten die helpt bij het onderscheiden van leesniveaus en het structureren en stimuleren van de leesontwikkeling van leerlingen. De leesniveaus zijn gekoppeld aan de Referentieniveaus taal. Ze bieden een gefundeerde basis voor de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor alle schooltypen van jaar 1 t/m het examen (vmbo, havo, vwo), ook voor excellente leerlingen.

Voor wie: docenten Nederlands in de bovenbouw die hun literatuuronderwijs een nieuwe impuls willen geven.

Website: www.lezenvoordelijst.nl

Informatie en inschrijving:
 http://www.rug.nl/lerarenopleiding/professionalisering/cursussenVO/lvdl/index

Overige nascholingen en conferenties

Een aantal instellingen biedt gecertificeerde bij- en nascholingscursussen en bijeenkomsten aan die (soms indirect) aan kennis over leesbevordering bijdragen:

Instellingen:

Conferenties:

  • De Dag van het Literatuuronderwijs
  • Het schoolvak Nederlands
  • Dag van Talen
  • Kunst en Cultuur