Praktische tips

Praktisch aan de slag gaan met literatuur in de klas hoeft niet ingewikkeld te zijn. Zo is een regelmatig terugkerend moment waarop leerlingen met elkaar over boeken spreken niet ingewikkeld om te organiseren. Hetzelfde geldt voor enthousiaste boek-introducties, verzorgd door uzelf, de mediathecaris van de school (indien beschikbaar), de bibliothecaris of een veellezende collega. Het zal moeilijk zijn de tijd te vinden, maar voor wie een goed leesklimaat wil creëren in de klas is het goed bestede tijd. 

Bij enkele landelijke projecten worden jaarlijks praktische lestips gepubliceerd. Voor het voortgezet onderwijs zijn dat: 

Woutertje Pieterse Prijs

Om leerkrachten en ouders thuis te inspireren om aan de slag te gaan met actuele én goede kinderboeken, zijn er lestips gemaakt bij de boeken die genomineerd zijn voor de Woutertje Pieterse Prijs.
Dit document is oorspronkelijk bedoeld voor gebruik in de klas, maar kan ook goed door ouders thuis gebruikt worden, of door leerkrachten op afstand, via een online omgeving. (woutertjepieterseprijs.nl/nieuws/aan-de-slag-met-de-woutertje)

De Poëzieweek

Tweemaal tien praktische lestips voor het voortgezet onderwijs (poëzieweek.com/school

De Boekenweek

Voor tijdens de Boekenweek: een docentenwebsite en mogelijkheid tot deelname aan Boekenweek Live! (boekenweek.nl/school)

Lees er meer over op lezen.nl

Nederland Leest

Gratis af te halen boeken, een docentenwebsite en creatieve verwerkingsopdrachten bij het Nederland Leest-boek voor Nederland Leest Live! (www.nederlandleest.nl/school)