VoorleesExpress

Doelgroep(en)

Kinderen van 2 t/m 8 jaar.

Doelen

  • Het verrijken van de taal- en leesomgeving thuis.
  • Het voorkomen van laaggeletterdheid.
  • Het stimuleren van de taalontwikkeling.

Samenvatting project

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Twintig weken lang komt een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen. Samen met de ouders streeft de VoorleesExpress ernaar dat taal- en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. De vrijwilliger laat het gezin ook kennismaken met de openbare bibliotheek en stimuleert ouders en kinderen om boeken te lenen.

Link naar project

VoorleesExpress

Logo VoorleesExpress