De Schoolschrijver

Doelgroep(en)

Kinderen van 4 t/m12 jaar.

Doelen

  • Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool in aanraking brengen met de rijkdom van taal en literatuur.
  • De woordenschat van kinderen vergroten.
  • Creativiteit en literatuur inzetten om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter maken.
  • Kinderen leren te vertrouwen op hun eigen talenten en creativiteit.
  • Leerkrachten een nieuwe aanpak leren, waarmee zij hun leerlingen een nog betere start kunnen geven.

Samenvatting project

De Schoolschrijver is er voor alle basisscholen die hun leerlingen meer leesplezier gunnen en hun schrijfonderwijs willen verdiepen. Dit doen ze door het aanbieden van maand- en halfjaarprogramma’s waarin een Schoolschrijver zich verbindt aan leerlingen, ouders en leerkrachten. De Schoolschrijver gaat schoolbreed aan het werk om zowel de lees-, schrijf-, als taalontwikkeling van leerlingen te verbeteren. Daarnaast biedt de Schoolschrijver door middel van de Schoolschrijver Academie inspirerende trainingen voor leerkrachten aan.

Link naar project

De Schoolschrijver

Logo de Schoolschrijver