De Bibliotheek op school

Doelgroep(en)

Kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Doelen

  • Kinderen stimuleren om meer te lezen.
  • Kinderen leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, social media en games.

Samenvatting project

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. De bibliotheek helpt basisscholen om leerlingen te stimuleren meer te lezen en in te zetten op mediawijsheid. Dit wordt bereikt met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

Link naar project

De Bibliotheek op school

Logo de Bibliotheek op school