Annie M.G. Schmidt-week

Doelgroep(en)

Kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Doelen

  • Kinderen kennis laten maken met de verhalen en gedichten van Annie M.G. Schmidt.

Samenvatting project

De feestelijke Annie M.G. Schmidt-week wordt ieder jaar in mei georganiseerd door Em. Querido’s Uitgeverij. Elk jaar staat een ander thema centraal uit de boeken van Annie M.G. Schmidt. Kinderen maken kennis met haar werk door middel van opdrachten die aansluiten bij verschillende vakgebieden zoals mondelinge taalvaardigheid, creatieve vaardigheden en bewegingsonderwijs. Voor de verschillende groepen in het basisonderwijs worden aparte lesbrieven ontwikkeld, waarbij verschillende boeken van Annie M.G. Schmidt centraal staan.

Link naar project

Annie M.G. Schmidt-week

Logo Annie M.G. Schmidt-week