Kwestie van Lezen

Achtergronden en praktische tips voor leraren po en vo om leeshonger te stimuleren.

Inzetten op leesmotivatie: hoe doe je dat?
Nederlandse leerlingen behoren wereldwijd tot de beste én minst gemotiveerde lezers. In de bovenbouw van het basisonderwijs begint hun leesmotivatie te zakken, en deze daling zet door in het voortgezet onderwijs.

In het onderwijs staat de ontwikkeling van kinderen en jongeren in brede zin centraal. Naast de vakken die scholen aanbieden beogen zij ook om kinderen en jongeren te laten opgroeien tot actieve en betrokken burgers.

Op de buitenschoolse opvang brengen kinderen een deel van hun vrije tijd door. Net als thuis kan voorlezen en zelf lezen een plek hebben op de bso.

Creatief schrijven en lezen combineren op de middelbare school. Achtergronden en praktische tips.

Zo wordt schrijven een feestje

Door creatieve schrijftaken en lezen te combineren, maak je schrijven aantrekkelijker voor basisschoolleerlingen.

Leeservaringen van leerlingen havo en vwo serieus nemen om uiteindelijk tot dieper begrip en nieuwe ideeen over teksten te komen.

Achtergronden en praktische tips voor docenten in het voortgezet onderwijs

Leesplezier, ook bij leesproblemen?
Achtergronden en praktische tips voor leerkrachten.

Lijstlezen: een uitdaging voor de docent.
Onderzoek en praktische tips voor docenten en mediathecarissen in het voortgezet onderwijs.

Onderzoek en praktische tips voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Digitale kinderboeken. Onderzoek en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Voorlezen stimuleren in meertalige gezinnen. Achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Deel 4, 5 en 6 zijn gericht op de kinderopvang.

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Deel 4, 5 en 6 zijn gericht op de kinderopvang.

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten. Deel 1, 2 en 3 zijn gericht op de basisschool.

Praten over boeken is een van de succesfactoren van leesbevordering. Deze brochure bevat achtergronden en praktische tips. 

Kwestie van Lezen is een serie folders met achtergronden en praktische tips voor leerkrachten. Deel 1, 2 en 3 zijn gericht op de basisschool.

Abonneren op RSS - Kwestie van Lezen