Cursus Open Boek 3.0, opleiding tot trainer.

Voor wie: 
HBO/HBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek of POI met trainingservaring.
Wat: 
landelijke cursus van 2 dagen met jaarlijks 2 nascholingsdagen
Georganiseerd door: 
De Bibliotheekcampus in opdracht van Stichting Lezen

Algemeen

In de cursus komen alle aspecten van het cursusmateriaal 'Open Boek 3.0' kort aan de orde. Zowel binnen Open Boek als binnen de training  staat het actief aan de slag gaan met verschillende boeksoorten binnen motiverend leesonderwijs centraal. Daarnaast is er aandacht voor de wijze van overdracht naar de leescoördinatoren die je zult gaan opleiden. Er wordt een actieve inbreng van de deelnemers verwacht. Huiswerkopdrachten maken deel uit van de cursus.

Studiebelasting 50 uur, waarvan 15 uur cursustijd. 

Praktische informatie

De kosten van de cursus bedragen in  € 475,- voor 2 dagen. De cursus wordt één of twee keer per jaar gehouden in Utrecht. De actuele cursusdagen vind je op Bibliotheekcampus.nl.

Trainers zijn verplicht jaarlijks ten minste één nascholing (van de twee) te volgen om gecertificeerd te blijven. Kosten per nascholingsbijeenkomst: € 105,-.

Certificering vindt plaats indien een eerste cursus, die bij voorkeur samen met een ervaren trainer gegeven wordt, met succes is afgesloten (ten minste als ‘voldoende’ beoordeeld is door de deelnemers)..

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:

  • Open Boek, Handboek leesbevordering 6e druk 2020,  Jos Walta (Kinderboekwinkel De Boekenberg)
  • Handleiding cursisten Open Boek
  • Trainershandboek

Voor aanvang van de cursus krijgen trainers in opleiding toegang tot het cursusmateriaal en het trainershandboek via de besloten Biebtobiebgroep Trainers Open Boek

Aanmelden

https://www.bibliotheekcampus.nl/cursus/open-boek