Cursus Open Boek 2.0, opleiding tot trainer.

Voor wie: 
HBO/HBO+ geschoolde medewerkers basisbibliotheek of pso met trainingservaring. LET OP: de website www.cursusopenboek.nl is niet langer actief. Neem als trainer contact op met Stichting Lezen: tdeboer@lezen.nl
Wat: 
landelijke cursus van 2 dagen met jaarlijks 2 nascholingsdagen
Georganiseerd door: 
Stichting Lezen

Algemeen

In de cursus ‘trainer Open Boek’ komen alle aspecten van het cursusmateriaal kort aan de orde. Verder is er in de cursus veel aandacht voor de overdracht naar cursisten.  Er wordt een actieve inbreng van de deelnemers verwacht. Huiswerkopdrachten maken deel uit van de cursus. Er wordt gestreefd naar een redelijke spreiding van trainers over Nederland. Dat kan betekenen dat provincies waar veel trainers actief zijn, niet kunnen deelnemen aan deze scholing.

In iedere bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de techniek van het voorlezen en van Vertel eens…Tevens wordt er regelmatig aandacht besteed aan het verzamelen van ideeën voor het jaarplan, als afsluitende opdracht van de cursus Open Boek 2.0.
Studiebelasting 40 uur, waarvan 12 uur cursustijd. De cursus staat vermeld onder Register Leraar

Praktische informatie

De kosten van de cursus bedragen in  € 300,- voor 2 dagen. Stichting Lezen organiseert de cursus (doorgaans in Utrecht) bij voldoende inschrijvingen.

Twee maal per jaar zijn er nascholingsdagen waarin onderwerpen uit de cursus worden uitgediept en er een constructieve uitwisseling is van ideeën en ervaringen uit de cursuspraktijk. Trainers zijn verplicht een nascholing per jaar te volgen om gecertificeerd te blijven. Kosten per nascholingsbijeenkomst: € 75,-.

Certificering vindt plaats indien een eerste cursus, die altijd samen met een ervaren trainer gegeven wordt, met succes is afgesloten (ten minste als ‘voldoende’ beoordeeld is door de deelnemers).

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:

  • Open Boek, Handboek leesbevordering,  Jos Walta (Kinderboekwinkel De Boekenberg)
  • Handleiding cursisten Open Boek
  • Trainershandboek

Voor aanvang van de cursus krijgen trainers in opleiding toegang tot het cursusmateriaal en het trainershandboek. Stichting lezen (tdeboer@lezen.nl) verschaft hiervoor de inloggegevens.

Aanmelden

Aanmelding en informatie bij Stichting Lezen: tdeboer@lezen.nl

Inhoud cursus

Bijeenkomst 1: De kracht van kinderboeken: kennis en fantasie

• Visie op lezen en leesbevordering
• Acht boekensoorten en hun functies
• Hoe breng je een tekst tot leven?

Bijeenkomst 2: Basisvaardigheden van elke leerkracht

• Drie dimensies van lezen: van leesbevordering naar literatuureducatie
• De kenmerken van: Vertellen, voorlezen, voordragen en presenteren

Bijeenkomst 3: Werkvormen en campagnes

• Verbindende en geïntegreerde werkvormen
• De relatie tussen campagnes en werkvormen
• Inroostering van de werkvormen

Bijeenkomst 4: De leescoördinator als spin in het web

• Leren lezen en leesbevordering
• Samenstelling en organisatie van de schoolbibliotheek
• De taak van leescoördinator
• Jaarplan en leesplan
• Introductie van de taak van leescoördinator in het team