Cursus Open Boek 2.0, opleiding tot leescoördinator po

Voor wie: 
leerkrachten die affiniteit hebben met lezen en het team willen ondersteunen in een structurele aanpak voor leesbevordering.
Wat: 
regionale cursus van 4 dagdelen van 3 uur. De cursus is met 40 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl
Georganiseerd door: 
pso’s en basisbibliotheken

De cursus Open Boek 2.0 is met 40 RU (registeruren)aangevraagd bij registerleraar.nl.

Algemeen

Leescoördinatoren hebben de belangrijke taak het leesbeleid binnen de basisschool vorm te geven door het opstellen, en met het team uitvoeren van een (school)leesplan. Idealiter zijn er twee leescoördinatoren per school, verdeeld over de onder- en bovenbouw. In de cursus Open Boek leer je onder meer genres kennen in de jeugdliteratuur,  de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering, het organiseren  van een boekenkring, zinvol werken met informatieve boeken, het opstellen van een leesplan en het motiveren van het team.

Folder

Download hier de folder Open Boek 2.0 opleiding tot leescoordinator.

Praktische informatie

De cursus wordt georganiseerd door basisbibliotheken en Provinciale Serviceorganisaties in verschillende regio’s. Er zijn geen vaste cursusdata. De cursus vindt plaats bij voldoende inschrijving. Huiswerkopdrachten maken onderdeel uit van de cursus. De adviesprijs voor de cursus (incl. cursusmateriaal) bedraagt € 300.  De cursus sluit af met een certificaat. Elke regio organiseert een of meer keer per jaar een studiebijeenkomst, zogenaamde ‘netwerkbijeenkomsten’.

Essentie van de cursus Open Boek en condities voor trainers.

Lees meer over de essentie van de cursus en de condities voor trainers.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit:

  • Open Boek, Handboek leesbevordering,  Jos Walta (Kinderboekwinkel De Boekenberg)
  • Cursusmap (verkrijgbaar bij aanvang cursus)

Aanmelding

Belangstellenden kunnen contact opnemen met een Open Boek coördinatiepunt of  een trainer in de eigen regio. De coördinatiepunten, in alle gevallen grote bibliotheekorganisaties, hebben gecertificeerde trainers in dienst. Zij kunnen je vertellen wanneer en waar de eerstvolgende cursus gepland is. U vindt hier een lijst met gecertificeerde trainers.

Initiatienemers

Open Boek 2.0 is ontwikkeld met steun van Stichting Lezen en Kunst van Lezen (een initiatief van het ministerie van OCW) door Jos Walta, leesbevorderaar en eigenaar kinderboekwinkel De Boekenberg.

Inhoud cursus

Bijeenkomst 1: De kracht van kinderboeken: kennis en fantasie

Visie op lezen en leesbevordering
Acht boekensoorten en hun functies
Hoe breng je een tekst tot leven?

Bijeenkomst 2: Basisvaardigheden van elke leerkracht

Drie dimensies van lezen: van leesbevordering naar literatuureducatie
De kenmerken van: Vertellen, voorlezen, voordragen en presenteren

Bijeenkomst 3: Werkvormen en campagnes

Verbindende en geïntegreerde werkvormen
De relatie tussen campagnes en werkvormen

Bijeenkomst 4: De leescoördinator als spin in het web

Leren lezen en leesbevordering
Samenstelling en organisatie van de schoolbibliotheek
De taak van leescoördinator
Jaarplan en leesplan