Vraag hier uw inloggegevens aan.

Na ontvangst inloggevegevens
Download het studentenmateriaal hier.
Download het docentenmateriaal hier.

Uitgangspunten 
‘Open Boek’ op de pabo gaat uit van de acht succesfactoren voor leesbevordering, zoals die geformuleerd zijn in ‘Samen werken aan een sterke leescultuur’, het beleidsplan van Stichting Lezen. Deze succesfactoren zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkexpertise en geven inzicht in hoe kinderen uitgroeien tot lezers. Centraal staan een stimulerende leesomgeving, effectieve en stimulerende werkvormen en een aanpak op maat. Binnen de leesomgeving zijn de bepalende factoren het boekenaanbod, de ondersteunende en stimulerende rol van professionele leesbevorderaars, de ouders en vrienden en een rustige plek om te lezen. De meest succesvolle werkvormen binnen leesbevordering zijn voorlezen, vrij lezen en gesprekken voeren over boeken. Bovenal is een gedifferentieerde aanpak van belang: voor iedere lezer een boek dat tegemoet komt aan zijn of haar interesse. 

Opzet 

  • De minor ‘Open Boek’ is overzichtelijk opgezet. Het bestaat uit drie lijnen: 
  • de bijeenkomstenlijn, de colleges op de pabo (elke bijeenkomst duurt in principe 3 uur, de voorbereidingstijd wordt geschat op 2 uur per bijeenkomst); 
  • de praktijklijn (de voorbereiding en uitvoering van opdrachten op de stageschool: 4 uur per week); 
  • de onderzoekslijn (het opzetten en uitvoeren van je onderzoek en het verwerken van de verkregen gegevens: 10 uur per week). 

Voor de nadere invulling van het programma, zie het schematisch overzicht. 

Verplichte literatuur
Tijdens ‘Open Boek’ voor de pabo maken we gebruik van de volgende verplichte achtergrondliteratuur: 

  • Verborgen talenten. Jeugdliteratuur op school (Bussum 2012); 
  • Open Boek. Handboek leesbevordering (Eindhoven 2011); 
  • enkele artikelen en brochures op internet. 

Daarnaast wordt verwezen naar aanbevolen primaire werken en secondaire literatuur.

 

Leesplan © 2014

text ident